Alle vragen

Is NEN 4010 ook van toepassing op installaties thuis met medische apparatuur (bijv. dialyse thuis)?

In de editie NEN 4010:2019 zijn medische ruimten niet opgenomen. De normcommissie wil in de volgende editie eenvoudige medische ruimten opnemen, zoals een praktijkruimte van een huisarts, tandarts of dierenarts, en ruimten voor thuisdialyse.