Alle vragen

Wanneer kun je NEN 4010 niet gebruiken?

NEN 4010 is niet te gebruiken voor de volgende elektrische installaties en onderwerpen:

— gelijkstroominstallaties (DC);

— IT-, IU- en IM-stroomstelsels;

— TN-C-stroomstelsels;

— beveiliging tegen overspanning veroorzaakt door aardfouten;

— laagspanningsopwekeenheden.

Daarnaast is NEN 4010 niet van toepassing op elektrische installaties van:

— bouw- en sloopterreinen;

— campings en vergelijkbare terreinen;

— jachthavens en vergelijkbare terreinen;

— medisch gebruikte ruimten;

— tentoonstellingen, shows en stands;

— fotovoltaïsche systemen (PV-systemen);

— meubilair;

— verlichting die werkt op zeer lage spanning;

— verrijdbare of verplaatsbare eenheden;

— caravans en campers;

— ruimten bestemd voor meting en beproeving;

— elektrolyseruimten;

— ruimten met een beperkte toegang bestemd voor bediening en onderhoud;

— constructies, toestellen en kramen op kermissen, in attractieparken en in circussen;

— verwarmingsleidingen en ingebouwde verwarmingssystemen.

Voor elektrische installaties voor laagspanning die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, is NEN 1010 van toepassing.