Alle vragen

Welke beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?

De volgende beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm:

— bescherming door hindernissen;

— bescherming door plaatsing buiten handbereik;

— bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden;

— bescherming door niet-geleidende ruimten;

— galvanische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel.