Alle vragen

Welke elektrische installaties vallen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010?

NEN 4010 is van toepassing op elektrische installaties voor laagspanning die worden aangebracht in ruimten, in gebouwen of op terreinen die bestemd zijn voor:

— bewoning;

— zakelijke doeleinden;

— publieke functies;

— industriële doeleinden;

— landbouw, tuinbouw of veeteelt.

Deze norm is ook van toepassing op buitenverlichting die is aangesloten op de hiervoor genoemde elektrische installaties. De hier bedoelde elektrische installaties worden gevoed met een nominale spanning tot en met 1 000 V AC en een frequentie van 50 Hz.