Alle vragen

Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?

Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie.

TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere:

  • gebouwen met informatietechnologie;
  • gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.