Alle vragen

Wanneer gebruik ik NEN 4010 en wanneer gebruik ik NEN 1010?

NEN 4010 is bedoeld voor veelvoorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning in de Nederlandse installatiepraktijk.

NEN 4010 is van toepassing op elektrische installaties die worden aangebracht in ruimten, in gebouwen of op terreinen die bestemd zijn voor:

  • bewoning;
  • zakelijke doeleinden;
  • publieke functies;
  • industriĆ«le doeleinden;
  • landbouw, tuinbouw of veeteelt.

De hier bedoelde elektrische installaties worden gevoed met een nominale spanning tot en met 1 000 V AC en een frequentie van 50 Hz. Voor elektrische installaties voor laagspanning die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.