Alle vragen

Hoe verhouden NEN 4010, NEN 1010 en de HD-IEC 60364-reeks zich tot elkaar?

De HD-IEC 60364-reeks is de internationale laagspanningsnorm. Deze bestaat uit verschillende delen. NEN 1010 is de Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks. NEN 1010 is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning. Waar de normenreeks HD 60364 niet toereikend was, is gebruikgemaakt van de mondiale IEC 60364-reeks, of zijn voorschriften gebruikt die gebaseerd zijn op de Nederlandse installatiepraktijk.
NEN 4010 is op zijn beurt gebaseerd op NEN 1010, en geeft eveneens eisen voor het ontwerpen en installeren van elektrische installaties voor laagspanning. Deze zijn echter gebaseerd op de Nederlandse omstandigheden en de algemene installatiepraktijk (zie ook toepassingsgebied).