Alle vragen

Hoe leg ik vast dat ik volgens NEN 4010 werk?

U kunt in de afspraken die u met uw opdrachtgever maakt, vastleggen dat u volgens NEN 4010 werkt.