Alle vragen

Gaat NEN 1010 vervallen?

Nee, NEN 1010 en NEN 4010 blijven naast elkaar van kracht. Maar installateurs die alleen veelvoorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten, hebben voldoende aan NEN 4010.