Alle vragen

Zijn de termen en definities in NEN 4010 hetzelfde als in NEN 1010?

De termen en definities die in NEN 4010 zijn opgenomen, komen uit NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Sommige termen zijn voor de duidelijkheid aangepast. Voor de termen kabel, snoer en draad is bijvoorbeeld één term gekozen: leiding. Ook zijn voor de leesbaarheid sommige definities anders geformuleerd. Zo sluiten de termen en definities beter aan bij het toepassingsgebied en de inhoud van NEN 4010.

Daarnaast zijn enkele termen en definities toegevoegd die ook van belang zijn voor het begrijpen en toepassen van de eisen voor laagspanningsinstallaties.