Alle vragen

Hoe is de indeling van NEN 4010?

Anders dan NEN 1010 kent NEN 4010 geen delen en rubrieken. De norm is, zoals de meeste normen, ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen.
De hoofdstukken 4 en 5 zijn gebaseerd op achtereenvolgens deel 4 en 5 van NEN 1010.
De eisen voor bijzondere ruimten (deel 7 van NEN 1010) zijn niet als een apart hoofdstuk opgenomen. Het zijn aanvullende eisen, die in de desbetreffende paragrafen van de hoofdstukken 4 en 5 zijn verwerkt.
De inhoud van de bijlagen van NEN 1010 is, waar van toepassing, ook in de hoofdstukken 4 en 5 verwerkt.

Hoofdstukindeling:

1 Onderwerp en toepassingsgebied

2 Normatieve verwijzingen

3 Termen, definities en kenmerken (van stroomstelsels en zones in natte ruimten)

4 Beschermingsmaatregelen

5 Keuze en installatie van elektrisch materieel