Alle vragen

Wat zijn de uitgangspunten van NEN 4010?

Bij de bepaling van het onderwerp en het toepassingsgebied van NEN 4010 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

— NEN 4010 moet aansluiten bij de Nederlandse installatiepraktijk.

— Het taalniveau (leesbaarheid) moet aansluiten bij de doelgroep.

— NEN 4010 mag niet in strijd zijn met NEN 1010.