Alle vragen

Wat is het doel van NEN 4010?

Het doel van deze norm is:

— een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf;

— mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie;

— materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie.

Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken moet ook rekening worden gehouden met voorzien misbruik van de elektrische installatie en voorzienbare defecten aan de elektrische installatie.