Alle vragen

Wat zijn de belangrijkste eisen uit NEN 1010?

NEN 1010 geeft eisen voor het ontwerp en de aanleg van elektrische laagspanningsinstallaties zodanig dat:

  • een bedrijfszekere installatie wordt verkregen,
  • zonder gevaar voor elektrische schok (elektrocutie) en

zonder het risico dat brand wordt veroorzaakt.