Alle vragen

Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?

De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.