Alle vragen

Krijg ik na het volgen van de e-learning een certificaat?

De e-learning wordt afgesloten met een toets. De deelnemers mogen deze maximaal 2x maken. Hij/zij krijgt feedback op de fout beantwoorde vragen zodat hij ervan kan leren en de tweede keer wel slaagt. De toets bestaat uit 15 multiple choice vragen. Bij 10 of meer goede antwoorden is de deelnemer geslaagd en heeft hij/zij voldoende kennis over de onderwerpen die in de e-learning zijn behandeld. De deelnemer krijgt alleen een certificaat als hij is geslaagd voor de toets.