Praktische Hulp

NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen

De online training is gericht op het overdragen van de basiskennis om NEN 1010 in de praktijk te kunnen gebruiken. De training geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties. De training is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen aan elektrische installaties realiseren De theorie wordt afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. De online training sluit af met een toets.

De online opleiding bestaat uit 4 modules.

  1. Introductie
  2. Risico’s van elektriciteit
  3. Wegwijs in norm
  4. Beheersen van risico’s op basis van NEN 1010

Na het doorlopen van de training weet je als cursist:

  • Wat elektrische installaties zijn
  • Wat de risico’s van elektrische installaties zijn
  • Ben je op de hoogte van de wettelijke eisen
  • Kun je de weg vinden in de norm NEN 1010
  • Kun je risico’s beheersen met de NEN 1010
NEN 1010 Online training: Utiliteit

       

De online training geeft inzicht in het gebruik van NEN 1010 bij het ontwerpen, aanleggen & onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze online training is gebaseerd op NEN 1010:2015. Zolang deze versie nog aangewezen is in het Bouwbesluit kan de norm en online training gebruikt worden.

E-learning is (tijdelijk) niet beschikbaar.