Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN 1010 Online training: Utiliteit

       

De online training geeft inzicht in het gebruik van NEN 1010 bij het ontwerpen, aanleggen & onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit.

Online training
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

PV-systemen in volgende NEN 4010

In de nieuwe NEN 4010, die in oktober is verschenen, zijn PV-systemen niet opgenomen. Dat zal in de volgende editie van NEN 4010 wel het geval zijn. De normcommissie is druk bezig om hoofdstuk 712 van NEN 1010 te vertalen naar een toegankelijke en beter leesbare versie. 

De normcommissie NEC 64-IC (Implementatiecommissie) had hoofdstuk 712 graag in NEN 4010:2020 willen opnemen, maar daarvoor was meer tijd nodig. PV-systemen is namelijk een bijzonder hoofdstuk. Dat komt omdat het in de uitvoering redelijk losstaat van de andere delen van de norm. En omdat het om een speciale doelgroep gaat. De installateurs die PV systemen aanleggen, moeten ook beschikken over een zekere mate van ‘acrobatische vaardigheden’. Ze moeten immers installatiewerkzaamheden verrichten op veelal schuine daken.

Daarbij is NEN 1010 volgens de Implementatiecommissie moeilijk leesbaar, en dat geldt ook voor het hoofdstuk PV-systemen. De minder ervaren installateur loopt de kans te verzanden in de tekst. Met als gevolg dat de essentie over het hoofd wordt gezien en het resultaat wellicht niet voldoet aan wat de norm vereist.

De Implementatiecommissie ziet ook dat de bepalingen in NEN 1010 gelden voor zowel de kleine(re) PV-systemen met tien tot twintig zonnepanelen, als zeer grote PV-systemen met honderden of zelfs duizenden zonnepanelen. Beide systemen moeten natuurlijk kundig worden aangelegd. Maar de kleine PV-systemen vergen minder ontwerp- en installatie-inspanning dan de grote PV-systemen.

Voor de Implementatiecommissie is het dus een uitdaging om het hoofdstuk PV-systemen toegankelijk en leesbaar te herschrijven. Met als doel dat installateurs een veilig en betrouwbaar werkend PV-systeem kunnen aanleggen. De commissie werkt nu aan een stappenplan, net zoals in 5.2 in NEN 4010 voor het bepalen van de kerndoorsnede van leidingen. Aan de hand van de stappen wordt de ontwerper door het ontwerp geleid. En op basis van deze stappen kan de PV-installatie worden getoetst. Dit alles om te voorkomen dat bij de inspectie na de aanleg blijkt dat belangrijke zaken ontbreken of dat sprake is van een onveilige PV-installatie.