Overzicht belangrijkste wijzigingen

← Terug naar In de praktijk

Algemeen

NEN 1010:2015 vervangt de voorgaande editie van NEN 1010:2007 met alle bijbehorende correctiebladen en wijzigingsbladen.

De Nederlandse norm NEN 1010:2015 is gebaseerd op de erkende stand van de techniek zoals vastgelegd in de normenreeksen HD-IEC 60364, de Europese en mondiale installatievoorschriften voor laagspanning. De nieuwe titel 'Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks’ geeft dit internationale karakter weer.

NEN 1010:2015 besteedt aandacht aan de toepassing van nieuwe technologieën en onderwerpen in de elektrotechniek. Deze kenmerken zich vooral door het toenemende gebruik van elektronica en elektrische energie. NEN 1010:2015 houdt rekening met de effecten hiervan op elektrische installaties.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in NEN 1010:2015 ten opzichte van de vorige editie. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen zie deel 0 van 1010:2015.

De belangrijkste wijzigingen

Netvervuiling

Meer elektronica betekent meer netvervuiling door meer schakelende voedingen. Daarnaast ontstaat er een grotere gevoeligheid voor overspanningspieken.

NEN 1010:2015 helpt met de aanpak van netvervuiling. Bijvoorbeeld door maatregelen te geven voor het omgaan met hogere harmonischen en de stromen die daarmee gepaard gaan. Ook biedt de norm oplossingen die ervoor zorgen dat installaties bestand zijn tegen spanningspieken, zoals overspanningsafleiders.

Effecten van nieuwe technologieën op de elektrische installatie

Het gebruik van zonnepanelen als (parallelle) energiebron neemt steeds meer toe. De bepalingen voor het installeren van deze fotovoltaïsche (PV) voedingssystemen zijn dan ook fors gewijzigd.

Verder rijden er steeds meer elektrische voertuigen rond op de Nederlandse en Europese wegen. De behoefte aan oplaadpunten blijft daardoor groeien. NEN 1010:2015 heeft dan ook een geheel nieuw hoofdstuk gewijd aan het aansluiten van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Kabelberekening

In NEN 1010:2015 zijn de eisen voor kabelaanleg meer in lijn gebracht met de eisen zoals die gelden in Europa en de rest van de wereld. Dat betekent dat verschillende tabellen zijn gewijzigd. Kabelberekeningsprogramma’s zullen hierop moeten worden aangepast.

Aarding en andere veiligheidsvoorzieningen

NEN 1010:2015 besteedt aandacht aan de gevaren van vlambogen en beschrijft uitgebreid het installeren van veiligheidsvoorzieningen in noodsituaties, zoals noodvoedingen en vluchtwegverlichting.

Ook zijn er nieuwe rubrieken toegevoegd over bescherming tegen spanningsverstoringen, maatregelen tegen elektromagnetische beïnvloeding en bescherming tegen onderbreking van de voedingsspanning.

Het hoofdstuk over aardingsvoorzieningen, beschermingsleidingen en beschermende vereffeningsleidingen is uitgebreid en verduidelijkt.

Medische ruimten

De medische apparatuur is tegenwoordig zodanig beveiligd dat er bij eventuele defecten geen hoge stromen door het menselijk lichaam kunnen gaan.

De Nederlandse klassen 0, 1, 2 en 3 voor elektrotechnische installaties in medisch gebruikte ruimten gaan in NEN 1010:2015 op in de Europese groepen 0,1 en 2.

Om een zo laag mogelijke aanraakspanning te bereiken vereist NEN 1010:2007 in klasse 3 het geïsoleerd opstellen van installaties. In NEN 1010:2015 biedt groep 2, onder voorwaarden, ook de mogelijkheid een vereffeningssysteem binnen het patiëntengebied te installeren met een sterpuntstructuur. Dit is een ingrijpende wijziging en kan een grote impact hebben op de uitvoeringskosten van een operatiekamer.

Lees de toelichting op de belangrijkste wijzigingen in medisch gebruikte ruimten.