Wet milieubeheer

← Terug naar Overzicht wetgeving

De Wet milieubeheer is wetgeving:

  • ter bescherming van het milieu;
  • ter voorkoming van omgevingshinder.

Deze wet is nodig bij nieuwe bestemmings- en bouwplannen. Vergunningen hiervoor zijn tegenwoordig gecombineerd tot een omgevingsvergunning.

In vergunningen en besluiten op grond van de Wet milieubeheer wordt gesteld dat elektrische installaties moeten voldoen aan NEN 1010.

Raadpleeg voor meer informatie de Wet milieubeheer.