Bouwbesluit

← Terug naar Overzicht wetgeving

Het Bouwbesluit geeft de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Een van die eisen is dat gebouwen, woningen en andere gebouwen een elektrische installatie hebben die vodoet aan NEN 1010.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepaalt door middel van een aanwijzing de editie van NEN 1010 waaraan nieuwe elektrische installaties moeten voldoen. Deze aanwijzing wordt als (Wijziging) Regeling Bouwbesluit gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Het Bouwbesluit geeft eisen voor onder andere veiligheid, bruikbaarheid en milieu. Het Bouwbesluit is wetgeving die bestaat uit bouwtechnische voorschriften en prestatie-eisen voor:

  • woningen
  • winkels
  • kantoren
  • sportaccommodaties
  • ziekenhuizen
  • vergelijkbare bouwwerken

Het Bouwbesluit verwijst voor de stand van de techniek rond veel onderwerpen naar bijlage 1 van het Bouwbesluit. Hierin staat een opsomming van normen voor verschillende onderwerpen en technieken. NEN 1010 wordt genoemd voor de veiligheid van elektrische installaties.

Raadpleeg voor meer informatie het Bouwbesluit.