Arbobesluit

← Terug naar Overzicht wetgeving

De arbowetgeving is voor werkgevers en werknemers. Het doel van deze wetgeving is het voorkomen van ongelukken en beroepsziekten door het werk.

Hoofdstuk 3 van het Arbeidsomstandigheidenbesluit (Arbobesluit), over de inrichting van werkplekken, stelt specifieke technische eisen, onder andere voor de elektrotechniek. Normen zijn belangrijk voor de praktische invulling en inzicht in de stand van de techniek.

Raadpleeg voor meer informatie het Arbobesluit en/of specifiek hoofdstuk 3 van het Arbobesluit.